jowaiteinteriors.com

   

 

Main / Comics / Vishnu sahasranamam dhyanam

Vishnu sahasranamam dhyanam download

Vishnu sahasranamam dhyanam

Om shukl?m bharatharam vishnum sashivarnam chathurbhujam. Prasanna vadanam dhyayeth sarva vignopa shanthay? Vyasam vashita naptharam shakte poutramakalmasham. Parasharathmajam vand? shukath?thum thaponidhim. Vyasaya vishnu roopaya vyasroopaya vishanav? Namovai brahmanidhay? v? sishtaya. Lyrics to song "Sri Vishnu Sahasranamam Dhyanam" by M.S. Subbulakshmi: Om shuklãm bharatharam vishnum sashivarnam chathurbhujam Prasanna vadanam dhyayeth sarva vignopa shanthayé Vyasam vashita. Listen Vishnu Sahasranamam-Dhyanam by M.S. Subbulakshmi and Download Lyrics on DrLyrics.

Apr 12, In this part we will explore the meaning of the Dhyana Shlokas 1 and 2 that we recite before chanting the Sahasranamam. Dhyana Shloka 1 Ksheero danvat pradeshe shuchimani vilasat saikate rmouktikaanaam Maalaa Kluptaasanasthah sphatikamaninibhair mouktikair manditaangah. Buy Sri Vishnu Sahasranamam - Dhyanam: Read Digital Music Reviews - Buy Vishnu Sahasranamam Dhyanam: Read Digital Music Reviews - Amazon. com.

Page 1. Page 2. Page 3. Page 4. Page 5. Page 6. Page 7. Page 8. Page 9. Page Page Page Page

More:

 
© 2018 jowaiteinteriors.com - all rights reserved!